Hamn mitt i staden

Kuressaare småbåtshamn

Kuressaares hamn är en av de populäraste småhamnarna i Ösel som besöks av över 400 fartyg om året.

Hamnen är belägen i stadens centrum, bredvid ligger Kuressaare borg, i området där populära SPA-hotell finns. Hamnen erbjuder alla tjänster som en sjöfarare behöver. I hamnen ligger restaurang Hafen

Hamnfarledens minsta djup är 2,3 meter och hit kan fartyg upp till 23,9 m komma in. En lång och rak farled leder till Kuressaares hamn för enkel navigering. Vägen ärmärkt med sparbojar.

  • Ösel är hem för ett antal stora fartygs- och småbåtsbyggare som Baltic Workboats, Luksusjaht, Saare Yachts, Alunaut, Eysysla Yard, Kasse Paadid och ett antal andra.
  • På Ösel ligger också
    Estlands Sjöfartsindustrins fackliga centrum.
  • I Kuressaare lärs det småskeppsbyggande både på yrkesutbildnings- och högskolenivå och här finns också kompetenscentrum för småskeppsbyggande.
  • Här kan du se Ösels sevärdheter och kolla för information om evenemang.
  • Hamnen i Kuressaare är också hemmahamn för många Saaremaa sjösportsföreningens yachter.
  • Ösels marina aktiviteter publiceras regelbundet i ett nyhetsbrev som kan öppnas här.
kuressaare-sadam-27